Römork; bir motorlu araç tarafından çekilmek üzere tasarlanmış ve imal edilmiş, kendinden tahrikli olmayan bir araç anlamındadır. Motorlu araçların römork çekebilmesi çeki tertibatlarına ihtiyacı vardır. Otomobil, SUV, kamyonet vb. motorlu araçlar için bu tertibat çeki demiridir.

Yarı römork; bir yarı römork çekici araca veya bir beşinci tekerli dingile (dolly) bağlanacak şekilde ve çekici araç veya beşinci tekerli dingil üzerinde önemli bir düşey yük yükleyecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş, kendinden tahrikli olmayan bir çekilen araç anlamındadır.

Tam römork; en azından iki dingile sahip ve bunlardan en azından biri dümenlenebilen, bir çekilen araç anlamında olup;

  • (Römorka göre) düşey olarak hareket edebilen bir bağlantı tertibatı ile donatılmıştır,
  • Çeken araca önemli bir statik düşey yük iletmemektedir (100 daN’dan daha az).
  • Bir yarı-römork bir beşinci tekerli dingile bağlandığında, bir tam römork olarak kabul edilir.

Merkezi dingilli römork; römorkun azami yükünün %10’unu aşmayan yüke tekabül eden sadece küçük bir statik düşey yükün veya 1000 daN’luk bir yükün (küçük olan seçilir) çekici araca iletilecek şekilde dingillerin aracın ağırlık merkezine yakın olarak konumlandığı (yük dağılımı düzgün olduğu durum için) bir rijit tam römork anlamındadır.

Römorkların Sınıflandırılması

O kategorisi: Römorkları kapsar. O kategorisi, aşağıdaki alt kategorilere ayrılır:

O1 kategorisi: Azami kütlesi 0,75 tonu aşmayan römorklardır.

O2 kategorisi: Azami kütlesi 0,75 tonu aşan ancak 3,5 tonu aşmayan römorklardır.

O3 kategorisi: Azami kütlesi 3,5 tonu aşan ancak 10 tonu aşmayan römorklardır.

O4 kategorisi: Azami kütlesi 10 tonu aşan römorklardır

 

Oto römork resimlerimiz ve daha fazlası için https://elitromork.com/o1-sinifi-romork/